İklimsel Test Odası

Barlas Soğutma kurutma sistemlerinde kendi teknolojisini geliştirmiştir. Bu sistemde oda içindeki hava dış hava ile irtibatsızdır. Devamlı sirkülasyon halindeki iç havanın nemi kurutma cihazı üzerinde sağılarak oda dışına drenaj boruları vasıtasıyla atılır. Kurumuş olan iç hava ürün üzerinden geçerek ürünün nemini alacak ve tekrar sağılma işlemi için cihaz üzerinden geçilirilecektir. Bu döngü üründe istenilen nem oranı yakalanana kadar devam ettirilir. Ürün nemi bu sistemlerle çok düşük değerlere kadar çekilebilmekte ve ayrıca ürünün yüksek sıcaklıktan oluşacak deformasyonu ve aroma kayıpları oluşmayacaktır.