Hızlı Soğutma Odası

Hızlı Soğutma odalarında işleme tesisine sıcak gelen ürünlerin veya işlemelerden geçirilmiş ve hızlı bir şekilde soğutulması gerekli ürünlerin kısa bir süre içerisinde soğuk muhafaza sıcaklığına getirilmesi sağlanır. Ayrıca bu odalarda şoklama işlemine tabi tutulacak ürünlerinde ön soğutması da yapılmaktadır.