Ürünler

Soğuk Depo

İklimsel Test Odası

Şoklama Odası

Hızlı Soğutma Odası

Nemli Hızlı Soğutma

Soğuk Oda

Ürün İşleme Alanları

Mayalama Odası

Yoğurt İnkübasyon Odası

Kurutma Odası

Peynir Kurutma Odası

Yükleme Alanı

Personel Alanları

Cam Kapılı Soğuk Odalar

Kapaklı Soğuk Odalar

Statik Soğuk Oda

Ötektik Frigorifik Kasalar

Buzlu Su Tankları